Техническа поддръжка на сайт

Професионалната техническа поддръжка на сайт включва осигуряването на минимум 9 услуги при корпоративен сайт, 13 при електронен магазин и 15 при новинарски сайт на оптимална абонаментна цена. 

Поддръжката на фирмен интернет сайт следва да включва минимум:

 • Динамичен административен панел (CMS).
  Това е система за управление съдържанието на сайта (CMS), която в реално време актуализира както съдържанието, така и административните функции и кода на сайта. 

 • Вътрешна сайт (onSite) оптимизация на кода в реално време при всяка промяна на съдържанието;

 • Текст мониторинг и контрол релевантността на съдържанието
  Анализ на промените в съдържанието и новите текстове в сайта и редакцията им с цел осигуряване релевантност на съдържанието в страницата по важните за оптимизация ключови думи. 

 • Външна оптимизация
  Възможности за външна сайт оптимизация чрез органичен линк билдинг на новото съдържание в реално време, с цел мигновено разпространение на новата информация и SEO оптимизация в индекса на Google; 

 • Поддръжка на активни RSS канали за разпространение на новото съдържание и възможност за монтирането на социален мегафон за разпространение на новото съдържание в социални мрежи;

 • Динамична карта
  Поддръжка на активен Google Sitemap (карта на сайта). Това е динамичен файл с име sitemap.xml който подава информация за страниците във Вашият сайт. 
  Правилната му поддръжка е критична за осигуряване коректно представяне на сайта в индекса. 
  Картата на сайта следва да се актуализира в реално време, без Ваша намеса при всяка корекция на сайта и да описва правилна приоритета на страници в сайта!
  Това е технически контрол върху индекса на Google, който
  • трябва веднага да бъде уведомяван за промените в сайта,
  • не бива да индексира стара информация и
  • следва да подреди страниците в сайта Ви по важност!

 • Линк контрол
  Мониторинг на вътрешните връзки (линкове) в сайта!
  Неработещите връзки могат да откажат потребителя от сайта и да навредят на Google позициите. Добрите CMS системи имат стабилен контрол на връзките с цел предотратяване на подобни ситуации. Задачата става по-трудна ако потребителят влага връзки към външни сайтове или се опитва да контролира адресите на страниците в сайта си без да има нужните познания за това.


 • Поддръжка на механизми за филтриране на нежеланите входящи съобщения; 

 • Инсталиране и деинсталиране на необходимите пиксел кодове, за маркетинг мониторинг от външни сайтове. 

При поддръжка на сайт тип електронен магазин допълнителната поддръжка на сайт следва да включва: 

 • вътрешна сайт оптимизация с цел приоритетно оптимизиране на конкретните категории продукти; 

 • поддръжка на серия от входящи и изходящи XML / RSS канали с цел интегриране на информация от външни сайтове при нужда и възмопжност за създаването на трафик фуния към електронния магазин; 

 • Поддръжка на SSL/TLS сертификат за сигурна връзка посредством https протокол;

 • Хостинг без ограниченията при споделени пакети за процесорно време и брой нодове. 

При поддръжка на информационен сайт или сайт за Новини е задължителна поддръжката на 

 • CDN (Content Delivery Network) за балансиране на натоварването между различни сървъри

 • Инсталация и поддръжка на активни кеширащи механизми. 

Поддръжка сайт