Обекти

Оранжерия - с.Градина
Цялостно изграждане на оранжериен комплекс – 25 000 кв.м.; напълно автоматизиран с компютърна визуализация; автоматизирани проветрители и термоекран.
Оранжерия и градински център в с. Равда – гр. Бургас
Изграждане на 3 бр. оранжерии за екзотични растения със система за проветряване и засенчване (термоекран / енергиен чадър) - "Козарови"ООД
Оранжерия в с. Крислово, Пловдивско
Изграждане на 6 бр. оранжерии за рози със система за проветряване - Катя Цанкова.
Оранжерия – гр.Стралджа
Оранжерия – гр..Мартен Русенско
Оранжерия с. Юнаците
Оранжерии - гр.София
Изграждане на 2 бр. оранжерии за екзотични цветя със система за проветряване и засенчване (енергиен чадър)
Оранжерия - гр.Първомай
Изграждане на 32 000 м2 оранжерия за краставици в гр. Първомай
Оранжерии ОПГК - гр.Пловдив
Оранжерия “Бузема” - гр.София
Изграждане на оранжерия в ПГ по СС “Бузема”, гр. София