Партньори

Фирма ТЕЛКОМ ООД с търговска марка АРИС® е изключителен представител за България на:

PLANTECHNIK HARTMANN AG – Германия, проветрителни, засенчващи и енергоспестяващи системи
RODECA GmbH - Германия, която повече от 35 години е водещ производител на поликарбонатни фасадни и покривни панели на европейския пазар
Лудвиг Свенсън АВ , Предмет на дейност е производството на висококачествен текстил/термоекран/