Поддръжка на електронен магазин

При

поддръжка на електронен магазин

следва да се осигури още: 

  • вътрешна сайт оптимизация с цел приоритетно оптимизиране на конкретните категории продукти; 

  • поддръжка на серия от входящи и изходящи XML / RSS канали с цел интегриране на информация от външни сайтове при нужда и възможност за създаването на трафик фуния към електронния магазин; 

  • хостинг без ограниченията при споделени пакети за процесорно време и брой нодове

  • Инсталиране и деинсталиране на необходимите пиксел кодове, за маркетинг мониторинг от външни сайтове.