Цена на базов пакет за поддръжка на интернет сайт

Базов пакет за поддръжка на интернет сайт

Базов пакет Максофт.Нет сървис предлага възможност да редактирате информацията в сайта си директно и осигурява предни позиции в Google по зададени от Вас думи. Това е най-ниската цена за поддръжка на интернет сайт с Нет Сървис. 

Включва поддръжка на един интернет сайт в рамките на Максофт Нет CMS (Content Menagment System). Предлага се за сайтове изработени от фирмата или преработени в рамките на Системата за управление на съдържанието. Предлага възможност да редактирате сайта си директно чрез уеб интерфейс. Осигурява динамично генериране кода на всяка отделна страница от сайта в зависимост от последните промени в алгоритмите на търсене на Google и зададените от клиента ключови думи.

Базов пакет за поддръжка на интернет сайтове с Максофт.Нет сървис включва:

 • onPage SEO оптимизация в реално време и с оглед последните корекции в алгоритмите на търсене на основните търсещи машини и Google:
  • динамично генериране кода на страниците в съответствие с последните промени в алгоритмите за търсене в интернет;
  • възможност за ръчна промяна при желание на основните мета данни касаещи индексация от Google и други търсещи машини на ниво страница;
 • поддръжка на Система за управление на съдържанието (CMS) аналог позволяваща:
  • динамична редакция на информацията в сайта директно от клиента;
  • безплатни актуализации на административния панел в реално време;
  • възможност за управление на ключовите думи за всяка отделна страница в сайта;
  • поддръжка на йерархична структура на информацията за най-добра индексация на всяка отделна страница в сайта и оптимизация по максимален брой думи и изрази;
 • неограничено сървърно пространство за качване на текстове и изображения в рамките на Системата за управление на съдържанието;
 • трафик неограничен по обем в MB в рамките на Системата за управление на съдържанието;
 • неограничен брой пощенски кутии към един основен домейн с административен панел за управлението им;
 • поддръжка на неограничен брой домейни от първо ниво или поддомейни сочещи към един сайт;
 • поддръжка на олекотена мобилна версия на сайта за мобилни устройства (телефони и PDA);
 • динамична поддръжка на карта на сайта в основен Sitemap стандарт за Google;
 • поддръжка на RSS feed канал за лесен достъп на информация от клиенти и партньори и за споделяне на информация;

Условия за плащане:

 • авансово
 • на периоди от три месеца
 • два безплатни месеца при авансово плащане за 10 месеца!

 

Доплаща се:

 • графичен дизайн
 • програмиране на специфична функционалност
 • offPage SEO оптимизация
 • други интернет услуги
 • допълнителни модули