Работа със CMS за напреднали, длъжностна характеристика

Не е нужно да сте програмист или уеб дизайнер, за да можете да контролирате директно кода на сайта си и изображенията с помощта на CMS (Система за управление на съдържанието). Кои са 5-те изисквания на които трябва да отговаряте или кратка длъжностна характеристика за работа със CMS.

 е нужно да имате по сериозни познания по структурата на интернет езика (html), синтаксиса на url адресите в уеб, различните файлови формати. 

На какви изисквания трябва да отговаря служител, за да може спокойно да работи със Система за управление на интернет сайт (CMS).

Основните изисквания по текстообработка и граматически правилна работа с текстове отново са задължителни и в основата на правилно структуриране на информацията във вашият уеб сайт. 

Освен тях и познанията дефинирани в ниво I и II са необходими: 

  • познания по структурата на интернет езика (HTML)
  • познаване на синтаксиса на url адресите в уеб и умения за проверка на валидността им
  • разликата между файловите формати JPEG, PDF, GIF, PNG, SWF
  • изискванията за стилова независимост на сайта