ЕКРАНИ ТИП "ИНСЕКТНА МРЕЖА"

Серия от екрани с изтъкани прегради за предпазване от вредни насекоми с минимални вентилационни ограничения. Налични са в разнообразни размери на преградите, позволявайки селекцията да бъде базирана на размера на насекомите, които следва да бъдат ограничени.

ЕКРАНИ ТИП "ИНСЕКТНА МРЕЖА"

LS ECONET е серия от екрани с изтъкани прегради за предпазване от вредни насекоми с минимални вентилационни ограничения. LS ECONET, с дизайна и структурата си са най-високо качество. В отворена позиция толерират издръжливостта на UV деградация, и висока светлинна трансмисия. LS ECONET са налични в разнообразни размери на преградите, позволявайки селекцията да бъде базирана на размера на насекомите, които следва да бъдат ограничени.