ЕКРАНИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ И НАЗЕМНИ РАСТЕНИЯ

Екраните за пълзящи и наземни растения запазват почвената влажност и предотвратяват плевелният растеж, като същевременно позволяват растежа и успешното напояване на посевните корени.

ЕКРАНИ ЗА ПЪЛЗЯЩИ И НАЗЕМНИ РАСТЕНИЯ

LS GROUNDCOVER запазват почвената влажност и предотвратяват плевелният растеж, като същевременно позволяват растежа и успешното напояване на посевните корени. Използвайки този водопромокаем, изтъкан от полипропилен екран вътре в оранжерията, или на открита площ, Вие ограничавате плевелния растеж и улеснявате подръжката на посевите. LS GROUNDCOVER подържа висока почвена температура.