Проучвания и проекти за оранжерии

Проучвания и проекти

Предварителен комплексен анализ за проектиране на оранжерии:

 - Възможностите на терена

 - Съществуващата инфраструктура

 - Климатичните особености

 - Водоизточници 

В зависимост от това в коя част на България ще се изгражда оранжерийният комплекс се вземат под внимание природно-географските особености на района - натоварвания от дъжд, сняг и вятър; количества валежи, слънчево греене. Избира се оптимален вариант на оранжерийно покритие, определя се разположението на проветрителите. При изчисляването на стоманената конструкция се взема под внимание географското разположение на конкретния проект.