Гаранционна поддръжка на оранжерия

Гаранционна поддръжка

Фирма АРИС предлага на своите клиенти дългогодишна поддръжка на изградените от нас оранжерийни комплекси, с цел повишаване на тяхната дълговечност и намаляване разходите на инвеститора.

Предлагаме гаранционен сервиз  и по желение на клиента - следгаранционен сервиз. Извършваме профилактика на всички или на част от от оранжерийните системи.