Напоителни системи на оранжерии

Напоителни системи

Фирма Арис проектира и изгражда системи за напояване, съобразени със спецификата и технологията на отглежданите култури при оранжериите. Напоителните системи се правят по индивидуален проект съгласно нуждите на конкретния оранжериен комплекс.

Автоматизацията на напоителната система улеснява процесът на поливане, снабдява растенията с необходимото дозирано и прецизирано количество вода и минерални торове с точно когато трябва  и най-важното - пести разходи на инвеститора!

Предлагаме следните системи за напояване на оранжерия:

  • система за капково напояване - необходимото количество вода се доставя точно на коренчето на растението, така че да се избегне преполиване и разхищение на вода, а също така се елиминира и грешката от недостатъчно поливане.
  • системи за микродъждуване и мъглуване - начин за напояване и за охлаждане с фина водна мъгла.
  • системи за торене (дозиране) - доставя на растенията необходимите минерални вещества и торове за оптималния им растеж.
  • изграждане на хидропонно напояване - система за отглеждане на оранжерийни култури във воден разтвор и соли, без наличието на почва. При този метод растенията се снабдяват с вода и хранителни вещества в точно определени количества и съотношения според нуждите им. Хранителните съединения се подават директно на кореновата система така че растенията никога не страдат от стрес, породен от хранителен недостиг.