Механизация и автоматизация на оранжерии

Механизация и автоматизация

Фирма Арис проектира и предлага цялостна Автоматизация на технологичните процеси в оранжерийните комплекси по зададени алгоритми. Автоматизираното управление позволява отдалечен достъп до всички системи в оранжериите.

Автоматизираното управление може да обхваща както отделни системи от оранжерията, така и изцяло всички процеси:

  • Отопление - с помощта на контролер се изчислява необходимата температура на входящата вода от отоплителя към тръбната мрежа в оранжерийния блок като се използва и инерцията на водата с цел максимално намаляване на топлинните загуби. Тази температура се изчислява като се вземат под внимание външната температура, слънчевото греене, позицията на проветрителите ( при отворени проветрители не се подава топлинна енергия, за да се избегне разхищение). Отоплението може да се настройва и по време - по точен час за включване, както и за включване например - 1 час, 2 часа и тн. преди изгрев слънце и изключване 1 час, 2 часа и тн. след залез слънце.
  • Напояване -  благодарение на автоматизираното управление на напоителната система може да се избегне на 100% грешката от преполиване или поливане с недостатъчно количество вода на насажденията, защото контролерът подава сигнал към напоителната сиситема за прецизно дозиране на изчислено количество вода към коренчето на растението. Напоителната система може да се включи самостоятелно по зададени точни часове за поливане в съотвествие с технологичните нужди на отглежданите култури.
  • Хранителен възел - Хранителният възел за оранжерии с хидропонна технология е разработен от Инженерния отдел на Арис. Той доставя необходимите количества минерали с точното количество и в подходящото време.
  • Термоекран - Автоматизираното управление на термоекрана благоприятства оптималното задържане на акумулираната в  оранжерийния блок топлина и намаляването на топлинните загуби през зимата, което пряко рефликтира върху намаляването на разходите за отопление. Разгъването и свиването на термоекрана може да се настройва по точен час, по изгрев/залез слънце, по температура на въздуха в оранжерийния комплекс.
  • Проветряване - Автоматизацията на проветрителната система улеснява технологочния процес на отглеждане на оранжерийните насаждения и спомага за оптимизирането на микроклимата вътре в помещението. Проветрителите могат да бъдат настроени да се отварят/ затварят по зададено време, преди или след изгрев/ залез слънце. Също така контролерът може да изчисли при достигането на определена температура и влажност на въздуха колко процента и кои проветрители да се отворят/затворят. При автоматизирането на проветрителната система се избягва напълно човешкия фактор, а оттам е сведена до минимум и чупливостта и повредата на проветрителите.
  • Мъглуване - Автоматизираната система за мъглуване е начин на охлаждане на температурата в оранжерийния блок с помощта на фина водна мъгла. Тази система осигурява необходимия комфорт на растеж на оранжерийните култури. Задейства се автоматично при необходимост и/или по зададени параметри за време и продължителност и понижава температурата през лятото до приятни стойности. Също така тя прочиства въздуха и отблъсква нежеланите насекоми и вредители.