Следгаранционен сервиз на оранжерии

Следгаранционен сервиз

 

АРИС предлага на своите клиенти следгаранционен сервиз на изградените оранжерии, с цел повишаване на тяхната дълговечност и намаляване разходите на инвеститора. 
По желание на клиента, АРИС извършва периодична профилактика на оборудването и технически контрол на съоръженията в оранжерията.