Полезна информация за оранжерии

Покрития и конструкции

Важно за всеки бъдещ инвеститор - оранжерията, която ще изградите, трябва да Ви пести възможно най-много разходи при експлатацията й за в бъдеще! Колкото по- енергоефективен и по- енергоспестяващ е оранжерийния комплекс, толкова по-ниски ще бъдат производствените разходи!

Автоматизацията позволява последователно извършване на технологичните процеси по зададени алгоритми, оптимизиране на разходите за отглеждане на оранжерийните култури, избиране на най-добрия и оптимален микроклимат вътре в оранжерийния комплекс с цел повишаване на добивите. 

Най- големи са разходите за отопление. Добре е предварително да се проучат възможностите на географския район, където ще е разположена оранжерията и да се избере възможно най-ефективния източник на топлина. Използването на минерална вода и/или на термопомпа е енергонезависимо и енергоефективно решение. 

Към настоящият момент има отворена мярка за кандидатстване за средства по Европейските програми - извънреден прием по мярка 4.1. - " Инвестиции в земеделските стопанства".

Досега имаме няколко успешни проекта за изграждане на оранжерийни комплекси с помощта на средства от Европейски съюз, чиито бенефициенти са наши клиенти. Доверявайки се на нашия опит, Вие получавате проект, изцяло отговарящ на изискванията за кандидатстване по мярка 4.1. - "Инвестиции в земеделските стопанства" !

Обадете се на нашите телефони за изграждането на Вашата оранжерия - 02/9379555