За нас

Телком ООД е създадена през 1992 год. и притежава търговска запазената марка АРИС®, регистрирана под № 43122 на 25.10.2002 год.
През последните 15 години се специализирахме и в отрасъл, свързан с повишаване енергийната ефективност на съществуващи оранжерийни комплекси. Наред с това проектираме и изграждаме нови и високотехнологични оранжерийни съоръжения. Фирмата разполага със складова база 8 000 кв.м. покрита площ и пълното оборудване необходимо за цялостното им изграждане. Отличното качество го постигаме и благодарение на добре обучен и амбициозен персонал. НАШИ КОНТРАГЕНТИ СА:

LUDVIG SVENSSON B.V - Швеция , производител на висококачествени оранжерийни засенчващи системи /термоекрани/, благодарение на които акумулираната през деня температура остава в помещението и значително се намаляват топлинните загуби през зимата, а през лятото се намалява парниковия ефект и ефекта от прегряване на растенията.

PLANTECHNIK HARTMANN AG – Германия, предлага оранжерийните принадлежности за монтаж и окомплектовка на проветрителните и енергоспестяващи системи.

LOCK ANTRIEBSTECHNIK GMBH - Германия, производител на стоманените мотори и съединители, необходими за задвижването на проветрителната система и системата на термоекрана.

RODECA GmbH - Германия, която повече от 40 години е водещ производител на поликарбонатни фасадни и покривни панели на европейския пазар.

Основни акценти в дейността на фирмата са:

  • Проектиране, доставка и изграждане на модерни и високотехнологични оранжерийни комплекси;

  • Реконструкция и модернизация на съществуващи оранжерийни комплекси;

  • Проектиране, доставка и изграждане на енергоспестяващи и засенчващи системи;

  • Проектиране и изграждане на енергоефективни отоплителни системи;

  • Проектиране и изграждане на системи за контрол и мониторинг на оранжерийните процеси;

Наши клиенти по проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност са фирми, частни лица, земеделски производители и обществени институции.

В основата на нашата дейност е използването на висококачествени материали в съчетание с прецизна изработка, които гарантират качество, достойно за всеки един от нас.