Термоекрани

Термоекраните, наричани още "енергийни чадъри" са задължителна част за съвременните оранжерии. Изборът на екраниращото платно зависи от редица фактори, но най-вече от отглежданите култури.

Екраните за вътрешен монтаж са проектирани и разработени от Лудвиг Свенсън АВ, изцяло за контролиране на температурата и влажността вътре в оранжерията. С голямото си разнообразие от серии и функции тези екрани гарантират ефективност на отопление и голям процент енергоспестяване.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЕКРАНИ

SLS 10 ULTRA PLUS и XLS 10 ULTRA REVOLUX са серии прозрачни екрани, проектирани максимално да задържат топлина с минимална загуба на светлина. Тези екрани имат идеално приложение при отглеждане на зеленчуци при по-студени климатични условия. XLS A/A FIREBREAK е изцяло алуминиев екран за максимално задържане на акумулираната през деня топлина през зимата и за избягване на парниковия ефект през лятото.


ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕКРАНИ


XLS FIREBREAK (TEMPA) и XLS REVOLUX (TEMPA) са екрани, отговарящи на всички предписания за регулиране на нивата на засенчване, като разсейват нежеланата слънчева енергия и предотвратяват нейното влияние върху посевите. През нощта запазват непроменена необходимата топлина за посевите, като постигат т.н. "топлинен капан" и намаляват до 75% топлинните загуби.

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ РЕФЛЕКТОРНИ ЕКРАНИ

XLS F FIREBREAK  (TEMPA) и XLS F REVOLUX (TEMPA) са нужни, когато температурата в оранжерията е прекалено висока и се налага максимално проветряване. Горещият въздух лесно преминава през екрана, между рефлекторните алуминиеви нишки.
Затваряйки екрана през нощта, влагата се вдига от посевите, което предотвратява посевния конденз.


ЗАТЪМНЯВАЩИ ЕКРАНИ
XLS OBSCURA FIREBREAK или REVOLUX Затъмняващи екрани са оптималния избор за засенчване и затъмняване през деня, а също така и за енергоспестяване.
Двата слоя са нужни за постигане на задоволително затъмняване в оранжериите. Водещия слой е плътен алуминий от горната страна, за да изолира топлината от вътрешната страна. Долния слой е черен или бял.