Оранжерии по ПРСР - извънреден прием с допълнителен бюджет до 23-та година.

Консултации

Оранжерии по Програма за развитие на селските райони в България - ПРСР 2014-2020г. - Извънреден прием с допълнителен бюджет до 23-та година за кандидатстване по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"!

Досега през този програмен период Арис реализира няколко успешни проекта с площ над 60 000 кв. м.

В момента проектираме три нови високотехнологични оранжерийни комплекса, чиито инвеститори ще се възползват от финансиране от Европейския съюз.

Доверявайки се на нашия опит, Вие получавате проект, отговарящ изцяло на изискванията на ПРСР 2014-2020г.

Екипът от висококвалифицирани специалисти е готов да отговори професионално на поставените му задачи и предизвикателства на пазара. 

Изграждане „до ключ” на оранжерии и оранжерийни комплекси. 

Над 260 000 кв.м изградени оранжерии от поликарбонат, стъкло, полиетилен в България! Арис е специализирана в цялостно изграждане на високотехнологични оранжерийни комплекси. 

С професионалната оранжерия на АРИС® – до 75% енергоспестяване и намаляване на производствените разходи.