Отопление на оранжерии

Отопление

Отоплението съставлява съществена част от модерните оранжерии, при които на преден план се поставят сигурността на производството и благонадеждността на съоръжението. 

Ние Ви предлагаме:

  • проектиране и строителство на енергоефективни отоплителни системи за оранжерия
  • индивидуален проект, съобразен със спецификата и технологията на отглежданите култури в оранжерията.

Инсталираната мощност и типа инсталации се изчисляват на база температурната разлика между минималната външна и желаната температура вътре в помещението. Правилно оразмерената и добре изпълнена инсталация е предпоставка за дългогодишни добри резултати. 

Видове отопление за оранжерии:

  • ОТОПЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА

- Електрическо отопление - нагреватели, конвекционни системи, електрически уреди, електрически котли с парно отопление със системи от котли.  Ако оранжерията е снабдена с автономно захранване от възобновяеми източници, разходите за електричество могат да бъдат намалени.

- Термопомпи - съвременна енергоспестяваща технология, която значително намалява разходите за отопление и ток. Тази технология може да бъде  самостоятелна или като допълнение на друг основен вид отопление.

- Котли за течно, газообразно и твърдо гориво - с тръбно топление,  с топловъздушни нагреватели и промишлени вентилатори за правилно разпределяне на топлината.

- Инфрачервено отопление - загрява се въздуха в оранжериите, дава възможност за създаване на  различни температурни зони, когато се отглеждат различни растения в една и съща оранжерия.

  • ОТОПЛЕНИЕ НА ПОЧВАТА

- Електрическо подово отопление с регулиране на температурата - терморегулатори - лесен избор на желаната температура.

- Водно отопление - вид системи за почвено отопление чрез затопляне корените на растенията, което гарантирано води до увеличаване на добивите и намаляване на производствените разходи през зимата.

С професионалната оранжерия на АРИС® постигате до 75% енергоспестяване и намаляване на производствените разходи.