Актуално

   Важно: Има отворена мярка за кандидатстване за средства по европейските програми - Извънреден прием на проекти по мярка 4.1. " Инвестиции в земеделските стопанства"! - краен срок за подаване на документи - 30.09.2021г.!

 

 

 

 

Новости при отоплението с минерална вода

При използването на геотермални източници за отопление на оранжериите има редица особености:

  • Често водите предизвикват корозия в отоплителната инсталация

  • Обикновено след като премине през оранжерията минералната вода се изхвърля в канализацията. Така безвъзвратно се губи част от топлината.

  • Концесиите  при такива условия са сравнително скъпи

     Чрез иновативна идея екипът от проектанти на фирма Арис решава всички тези казуси при професионалните оранжерии.