За нас

Телком ООД е създадена през 1992 год. и притежава търговска запазената марка АРИС®, регистрирана под № 43122 на 25.10.2002 год.
Фирмата е специализирана от десет години и в отрасъл, свързан с повишаване енергийната ефективност на съществуващи и проектиране и строителство на нови оранжерийни комплекси. Фирмата разполага с 8 000 кв.м. покрита площ и пълното оборудване необходимо за цялостното им изграждане. Отличното качество го постигаме и благодарение на добре обучен и амбициозен персонал. НАШИ КОНТРАГЕНТИ СА:

Лудвиг Свенсън АВ, Предмет на дейност е производството на висококачествен текстил/термоекран/
PLANTECHNIK HARTMANN AG – Германия, проветрителни, засенчващи и енергоспестяващи системи
RODECA GmbH - Германия, която повече от 35 години е водещ производител на поликарбонатни фасадни и покривни панели на европейския пазар

Основни акценти в дейността на фирмата са:

  • Проектиране, доставка и строителство на оранжерийни комплекси;
  • Проектиране, доставка и строителство на малки оранжерии в това число, хоби оранжерии и парници;
  • Реконструкция на съществуващи оранжерийни комплекси;
  • Проектиране, доставка и строителство на енергоспестяващи и засенчващи системи;
  • Проектиране и строителство на енергоефективни отоплителни системи;
  • Проектиране и изграждане на системи за контрол и мониторинг на оранжерийните процеси;

Наши клиенти по проекти, свързани с повишаване енергийната ефективност на оранжерийните комплекси са: фирми, частни лица и обществени институции. 

В основата на нашата дейност е използването на качествени материали в съчетание с прецизна изроботка, които гарантират качество достойно за всеки един от нас. 

Вие държите на качеството? Изисквате най-високо ниво на сигурност, свързана с минимум усилия за поддържане и разходи? Оранжериите на фирма Телком са най-оптималните за Вас. Качество с гаранция. Ние ще Ви информираме за всички възможности за изграждане или реконструкция . Най-близкият до Вас представител ще Ви даде информация и с удоволствие ще разработи за Вас специална индивидуална оферта.

БИХМЕ СЕ РАДВАЛИ НА ЕДНО СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И БИЗНЕС ПАРТНЬОРСТВО !