Термоекрани

Екраните за вътрешен монтаж са проектирани и разработени от Лудвиг Свенсън АВ, изцяло за контролиране на температурата и влажността вътре в оранжерията. С голямото си разнообразие от серии и функции тези екрани гарантират ефективно отопление и голям процент енергоспестяване.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ЕКРАНИ

SLS 10 ULTRA PLUS и XLS 10 ULTRA REVOLUX са серии прозрачни екрани проектирани максимално да задържат топлина с минимална загуба на светлина. Тези екрани имат идеално приложение при отглеждане на зеленчукови продукти при по-студени климатични условия. XLS A/A FIREBREAK е изцяло алуминиев екран за максимално задържане на топлина през нощта.
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕКРАНИ
XLS FIREBREAK и XLS REVOLUX са екрани отговарящи на всички предписания за регулиране на нивата на засенчване, като разсейват нежеланата слънчева енергия и предотвратяват нейното влияние върху посевите. През нощта запазват непроменена необходимата топлина за посевите, като постигат т.н. "топлинен капан".

СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ РЕФЛЕКТОРНИ ЕКРАНИ

XLS F FIREBREAK и XLS F REVOLUX са нужни, когато температурата в оранжерията е прекалено висока и се налага максимално проветряване. Горещият въздух лесно преминава през екрана, между рефлекторните алуминиеви нишки.
Затваряйки екрана през нощта, влагата се вдига от посевите, което предотвратява посевния конденз.
ЗАТЪМНЯВАЩИ ЕКРАНИ
XLS OBSCURA FIREBREAK или REVOLUX Затъмняващи екрани са оптималния избор за засенчване и затъмняване през деня, а също така и за енергоспестяване.
Двата слоя са нужни за постигане на задоволително затъмняване. Водещия слой е плътен алуминий от горната страна, за да изолира топлината от вътрешната страна. Долния слой е черен или бял.