Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014 -2020

Консултации

Оранжерии по Програма за развитие на селските райони в България - ПРСР 2014-2020г.

Досега през този програмен период Арис реализира четири успешни проекта с площ над 35 000 кв. м.

В момента работим по три нови оранжерийни комплекса.

Доверявайки се на нашия опит, вие получавате проект, отговарящ изцяло на изискванията на ПРСР 2014-2020г.

Екипът от висококвалифицирани специалисти е готов да отговори професионално на поставените му задачи и предизвикателства на пазара. 

Изграждане „до ключ” на оранжерии и оранжерийни комплекси. 

Над 180 000 кв.м изградени оранжерии от поликарбонат, стъкло, полиетилен в България! Арис е специализирана в цялостно изграждане на оранжерийни комплекси. 

С професионалната оранжерия на АРИС® – до 75% енергоспестяване и намаляване на производствените разходи.