Актуално

   

Новости при отоплението с минерална вода

При използването на геотермални източници за отопление на оранжериите има редица особености:

  • Често водите предизвикват корозия в отоплителната инсталация

  • Обикновено след като премине през оранжерията минералната вода се изхвърля в канализацията. Така безвъзвратно се губи част от топлината.

  • Концесиите  при такива условия са сравнително скъпи

     Чрез иновативна идея екипът от проектанти на фирма Арис решава всички тези казуси при полиетиленови оранжерии или такива с поликарбонат. Освен иновативна идеята е екологична, защото позволява многократно използване на минералната вода.