Оранжерия, оранжерийни комплекси

Начало

Проектиране и изграждане на оранжерии и оранжерийни комплекси

Традиция и иновации на едно място!

Нашите проектанти и строители имат дългогодишен опит в разработването и създаването на оранжерии с различни типове конструкции и покрития. За последните 20 години завършихме в България повече от 180 000 м2 оранжерии от поликарбонат, стъкло, полиетилен, както и с двоен полиетилен.  През последните години е обичайно смесването на покритията за покрива и страниците.

Нашите оранжерии са проектирани за да гарантират вашия успех!

Екстремните климатични условия в България и все по-голямата конкуренция в бранша изискват точни инвестиционни решения!

Предимствата на нашите оранжерии:

- Стабилна конструкция

- Качествени покрития

- Гаранция от производител

- Висока енергийна ефективност

- Прилагане на иновативни методи и технологии

- Пълна автоматизация на оранжерия

- Следгаранционен сервиз

- Повишаване на добивите

- Намаляване на разходите

- Оптимална цена 

- Комплексна услуга по ПРСР 2014 - 2020г.

С професионалната оранжерия на АРИС® можете да постигнете до 75% енергоспестяване и намаляване на производствените разходи.